Välkommen

Tullbrokyrkan vill vara en öppen gemenskap för alla människor i Falkenberg. Vi vill göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd i vår stad och utöver vår värld.

Tullbrokyrkan är en ekumenisk, samverkande, frikyrkoförsamling som bildades 1974. Församlingen har idag c:a 230 medlemmar och är anslutna till Equmeniakyrkan och samverkar med Evangeliska Frikyrkan.
Vi söker ny pastor och föreståndare


torsdag 12 juli 19:00 - 21:00

Inställt! Kvällsmötet med Sebastian Stakset är framflyttat!


Här hittar du: Mötesbladet april till juni