”Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran, 
fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla.” (Romarbrevet 4:2)

 

 

Frågor för reflektion, samtal och bön


1. Jesus talar om den sjuka kvinnan som en Abrahams dotter” och syftar på att hon var en människa som likt Abraham satte sitt hopp till Guds löften.
Ett återkommande tema och löfte i Bibeln är att Jesus vill befria oss. Oavsett hur vårat ”fängelse” kan tänkas se ut. Hur skulle du beskriva denna befrielse i ditt eget liv?

2. För synagogsföreståndaren var formerna, ordningen och strukturerna viktigare än Herren själv. Många av oss människor skapar mening i tillvaron genom de former och strukturer som vi går in under eller själva ger upphov till. Det skapar en känsla av trygghet och säkerhet. Men vad finns det i våra liv eller i församlingens liv som riskerar att tränga bort Jesus? Vad av det skapade riskerar att ta Skaparens plats?

3. Den krokryggiga kvinnan hade under 18 års tid gåt dubbelvikt och stirrat ner i marken men Jesus ville upprätta henne.  Som människor finns dte mycket som kan tynga ner oss; synd, sorg, lidande, människors dömande, vår inre monolog av negativa tankar osv. På vilket område önskar du att Jesus skulle upprätta dig? Eller hur har du varit med om att själv bli upprättad?

4. Med vem i din närhet kan du dela ord av hopp? Be Jesus visa dig vem som behöver få höra talas om att Jesus vill befria och upprätta alla människor.

Bed att vi ska få vara en församling som är med och hjälper människor att upptäcka befrielsen och friheten som bara finns hos Jesus Kristus. Bed att vi ska få vara en gemenskap som är med och upprättar varandra.