”Den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike.” (Lukas 9:62)

 

Frågor för reflektion, samtal och bön


1. Jesus väljer ut 70 lärjungar som ska gå framför honom och förbereda vägen.
Hur kan du förbereda människor i din närhet för att ta emot Jesus? Vad i våra liv kan göra det enklare respektive svårare för människor att förbereda sig på att ta emot Jesus?

2. I texten blir det ännu en gång tydligt att Jesus sätter lärjungarna i rörelse. Upplever du att du befiner dig på rörelse tillsammans med Jesus eller har din tro stannat av?

3. Lärjungarnas budskap dit de gick skulle vara “Guds rike är nära!” och på de platser där de togs emot skulle de bota sjuka för att riket skulle bli manifesterat. Hur är ditt liv ett uttryck för denna proklamation? 

Be om att vi som församling ska få vara ett fok som förbereder människor på att öppna sig och ta emot Jesus.
Be att vi ska få manifestera Guds rike där vi går fram.