Eftersnack: Var ett ljus!

“Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.”
(Matteus 5:14-16)

 

Frågor för reflektion, samtal och bön


1. Vad känner du i ditt inre när du läser texten (se ovan)?
En del av oss kan känna kraven i att våra liv ska lysa och var föredömen för andra. Finns det en kombination av att vi är ljus och att våra liv vilar på klippan Jesus samtidigt som vi också låter våra liv formas och helgas? Ser vi på oss själva som att vi faktiskt är världens ljus? 

2. I texten talar Jesus om att vi ska placera vårt ljus så att det blir synligt för alla, att vi inte ska dölja det. Finns det speciella tillfällen i livet när vi döljer vårt ljus? Vad kan vi göra för att inte dölja ljuset? Hur kan vi hjälpa varandra?

3. I predikan sa jag att “ditt och mitt liv som kristna, rimligen bör få den som inte tror att börja ifrågasätta sin otro” Vad tänker du kring det påståendet? Har vi som kristna präglats att bli mer som “alla andra” för att inte sticka ut och då även förlorat något viktigt?

 

Dela innehållet