Och ni? Vem säger ni att jag är? Petrus svarade: “Guds Messias.” (Lukas 9:20)

Frågor för reflektion, samtal och bön


1. Den blinde mannen bekände Jesus som David son”.
Hur tänker du att din bekännelse av Jesus spelar roll och gör skillnad? Hur skulle du med egna ord beskriva vem Jesus är för dig om du fick frågan? (David son, Messias och Kristus är kanske inte så enkla begrepp att relatera till för de allra flesta.)

2. Jesus identitet är sammanflätad med hans handlingar. När Johannes Döparen skickade sina sändebud för att ta reda på om Jesus är den som skulle komma, som Fadern skulle sända, så svarar Jesus inte med att säga ja eller nej. Istället skickar han tillbaks Johannes vänner med ett vittnesbörd om vad Jesus gjorde. Har vi som kristna 2021 tro för att Jesus än idag kan göra det omöjliga?

3. Vem i din närhet behöver ett möte med Jesus? Med vem kan du dela den aktuella berättelsen? Läs Lukasevangeliet 18:35-43 och låt Guds Ande visa vem som behöver detta ord av uppmuntran.

Bed att vi ska få vara en församling som är med och hjälper människor att upptäcka befrielsen och friheten som bara finns hos Jesus Kristus. Bed att vi ska få vara en gemenskap som är med och upprättar varandra.