Idag inleder vi den nya serien ”Brev till församlingen” och under 7 söndagar i oktober och november månad så ska vi kolla närmare på Jesus brev till sju olika församlingar. Brev som finns nedtecknade i inledningen på Uppenbarelseboken.

Det handlar om sju ganska korta hälsningar som innehåller ord av tröst och uppmuntran varvat med ett stort allvar. För i de olika församlingarna fanns det precis som i alla sanna församlingar något gott. Men där fanns också saker som grusade och förvanskade vittnesbördet om Jesus.

Det vi ska fördjupa oss i är vad Jesus hade att säga till de där olika församlingarna och den underliggande frågan som vi ska ta med oss under de här veckorna är följande fråga:

Vad skulle Herren skriva om brevets mottagare var Tullbrokyrkans församling?

Vad är det goda som vi ska hålla fast vid och vad behöver vi vara uppmärksamma på eller rentav ta itu med eller göra upp med? Och vad bidrar till eller hindrar Guds växt?