Den kanske allra starkaste kraften och motivatorn som finns här i världen är kärlek. Få saker kan mäta sig med den. När någon älskar dig så ger det både hopp och kraft. Och när någon avvisar eller förkastar dig, då kan det vara förödande.
Neurologen och författaren Viktor Frankl, som föddes I början på 1900-talet, deporterades till totalt fyra olika koncentrationsläger och under de nästan 3 år som han satt fången förlorade han både sin fru och sina föräldrar. Under denna tid samlade han sina anteckningar och i dom skrev han bland annat att 
”Kärlek är det ultimata och högsta målet som man kan sträva efter.”
Just på den plats där mänskligheten sjönk som lägst, där hatet riktades mot Frankl och det judiska folket, just där kärleken saknades blev den också som tydligast.
Men även om människans kärlek är underbar så är Guds kärlek långt mäktigare. För Guds Fadershjärta och kärlek är den mäktigaste kraften till förvandling i hela universum. Och det handlar min predikan om idag!