Titeln på min predikan idag på påskdagen är ”Det allra viktigaste”. Vad som verkligen ÄR allra viktigast beror ju helt och hållet på vem du frågar. 2019 slog till exempel ett brittiskt vetenskapsinstitut fast att bin är den viktigaste och mest oersättliga levande varelsen på planeten, samtidigt som de numera listas som hotade. Einstein lär ha sagt att utan bin överlever mänskligheten max 4 år. Så det ligger nog en viss sanning i det. Men läser man andra artiklar på nätet så listas saker som hälsa, kärlek, familj, vänner, passion, tid, sömn, mat, en bra utbildning och att hitta en mening i tillvaron. Nånstans är det en ganska värdefull fråga att reflektera kring. För det som är viktigt för oss bör ju vara det som vi ägnar våran tid åt, som vi investerar i och fokuserar på. Är något viktigt för dig och mig så bör det synas och märkas i våra prioriteringar. Jag tänker att vi ska ta reda på vad BIBELN har att säga oss om vad som är allra viktigast. Till våran hjälp tänkte jag att vi ska ta en text som jag har hämtat från Första Korintierbrevet 15. Jag vill verkligen rekommendera dig att plocka fram en Bibel eller bibelapp och följa med i texten på egen hand när jag läser den. Jag kommer börja läsa från 1 Korintierbrevet 15:1 och fram till vers 8.