Episod 3 av Eftersnack. Henrik och Alfred samtalar om söndagens predikan som handlade om att Herren är med oss.