Predikant: Daniel Åkerblad | Series: 2020 – Ett år av växt