För tre veckor sedan påbörjade vi våran vandring med Jesus mot den tomma graven och idag på Palmsöndagen närmar vi oss målet och ska gå in för landning. Dagens bibeltext sätter ord på vad som händer i Jesus möte med en blind man utanför Jerikos portar. Jag ska läsa från Lukasevangeliet 18:35-43 så leta gärna fram en Bibel eller bibelapp och häng med:
När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. 36 Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. 37 Man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi, 38 och då ropade han: “Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!” 39 De som gick främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade bara ännu mer: “Davids son, förbarma dig över mig!” 40 Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus: 41 “Vad vill du att jag ska göra för dig?” Han svarade: “Herre, gör så att jag kan se igen!” 42 Jesus sade till honom: “Du får din syn. Din tro har frälst dig.” 43 Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. (Lukas 18:35–43)
Med bara 2,5 mil kvar att gå så närmade sig målet för Jesus vandring. Från det att han tog ut riktning mot Jerusalem, så hade skaran av människor som följde honom på vägen successivt ökat. Mannen som satt där vid vägkanten må ha varit blind men döv var han inte och nu märkte han att en stor grupp människor närmade sig och när han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom gåendes så ropande han med hög röst. ”Davids son, förbarma dig över mig!”