Har du någonsin funderat på vad du kommer lämna efter dig, den dag när ditt liv tar slut här på jorden? Vad kommer ditt arv att vara? Å låt mig nu vara jättetydlig med att jag inte är på väg att ge samma uppmaning som för det mesta brukade finnas med i en liten ruta i programbladet, i kyrkan där jag växte upp. Där brukade det stå:”Tänk på församlingen när du skriver ditt testamente.” 🙂 Jag syftar alltså inte på ditt materiella arv utan något långt mycket viktigare. Nämligen ditt eftermäle.

Nu för tiden är det bara 1 av 5 svenskar som har ett testamente som beskriver hur man vill att sina ägodelar och tillgångar ska fördelas efter sin död. I dagens Bibeltext så är det som om Jesus ger oss ett slags muntligt testamente. Men det han testamenterade var inte materiella saker utan något som inte kan köpas för pengar. Nämligen frid. En frid som kommer av vetskapen om att ha blivit benådad och frikänd av Gud.