Under söndagarna fram till jul så ska vi ägna tid åt att ta reda på vad Jesus längtar efter och vill göra för oss var och en. På hemsidan finns det en bibelläsningsplan som jag vill uppmuntra dig att ladda ner och använda under dom kommande veckorna. Den är tänkt att ge lite extra fördjupning till söndagens förkunnelse.  På kyrkans hemsida kommer du även kunna lyssna på predikan i efterhand och ta del av frågor för egen reflektion, samtal hemma runt matbordet eller i smågruppen samt bön.

Ämnena som vi kommer ta upp under kommande veckor är saker som dom allra flesta av oss kan längta efter som hopp, glädje, ljus och frid. Fyra högaktuella teman inte minst med tanke på den pandemi som vi just nu befinner oss mitt i.

Å just idag på den första söndagen i advent handlar det alltså om hopp och titeln på min predikan idag är att ”Jesus vill ge dig hopp”.